Servis kotlov

Vykonávame revízie kotlov, pravidelná údržba tepelných telies. Zabezpečujeme odstraňovanie porúch na rozvodoch kúrenia, alebo TUV.